Home   |   About Navan EC  |   News  |   Courses   |   Programmes  |   ICT  |   Schools  |   Gallery  |   Links  |   Contact Us

Welcome to Navan Education Centre

Welcome especially to teachers and school staff members. We would encourage use of our web site facilities to contact us, to book courses or to download forms or printable resources etc.

Fearaimid fáilte ar leith roimh oidí agus fóirne scoileanna. Molaimid go n-úsáidfí na háiseanna atá ar an ngréasán chun teagmháil linn, chun ainmneacha a chur isteach ar chúrsaí nó chun foirmeacha agus ábhar inphriontálta a tharraingt anuas.Schools Section

Our Schools section is designed to support teachers in their work. There are teaching resources and links to excellent educational websites. The section also contains an interactive form so that teachers can request the Education Centre to develop and produce customised resources.

Tá cuid speisialta den ngréasán seo dírithe ar an múinteoir ranga. Tá a lán ábhair teagaisc le fáil ann comh maith le nascanna go sár suíomhanna gréasáin. Ann freisin, tá foirm imoibrithe chun a iarraidh ar an Ionad Oideachais áiseanna múinte ar leith a thionscnamh agus a shaothrú.
Navan Education Centre, Athlumney, Navan | Tel: 046 9067040 | Fax: 046 9067065 | Email: info@ecnavan.ie
web design by webmakers