AUT339-21 Gaeilge na hArdteiste - Filíocht na hArdteiste

An Cúrsa:

** Is cúrsa dhá oíche é an cúrsa seo. Cé go mbeidh an dá oíche difriúil is féidir le múinteoir freastal ar oíche amháin nó dhá oíche mar is mian leo **

• Friotal na filíochta
• An file agus cúlra an fhile
• Scileanna maidir le múineadh na filíochta
• Conas ceisteanna filíochta a fhreagairt
• Tuiscint ar chúlra an dáin, saghas dáin, mothúcháin, friotal agus meadaracht
• Déanfar anailís ar dhánta na hArdteiste
• Freagróidh Caomhán ceist ar bith a thagann aníos i rith an chúrsa.

An Teagascóir:
Rugadh agus tógadh Caomhán Ó Conghaile in Inis Oírr, Na Oileáin Árann.
Tá sé tar éis blianta fada a chaitheamh ag teagasc na Gaeilge.
Chaith sé blianta i gColáiste Thír an Iúir i mBaile Átha Cliath, i gColáiste Fhlannáin, Inis, Co. an Chláir, ag obair mar ag déileáil le scrúduite stáit agus mar phríomhoide agus stiúrthóir ar Choláiste Laichtín in Inis Oírr.
Tá taithí agus saineolas aige ar a bheith ag teagasc scoláirí ag gach leibhéal agus cumas agus ag obair le múinteoirí.

Zoom link: https://zoom.us/webinar/register/WN_1O293w34SNGNBfnspCP9ag

Course Details

Course Start Date / Time 02-11-2021 7:00 pm
Course End Date / Time 16-11-2021 8:00 pm
Capacity Available
Course Fee To book a place on this course click in to the course details and use the registration link provided
Location Online