Forgot Login?   Register  
“If you book a course and are unable to attend, please login and cancel yourself from the course”

SP268-22 Béaltriail na Gaeilge (PP)

Béaltriail na Gaeilge le Tomás Ó Madagáin (PP)

Béaltriail na Gaeilge (PP) 

DATE:    17ú Eanáir, 7ú Feabhra agus 28ú Feabhra 2022  
TIME:     18:00 - 19:00
VENUE:  Online Via Zoom

 

17ú de mhí Eanáir (Béaltriail na Gaeilge 1)

Déanfar cur i láthair ar Bhéaltriail na Gaeilge. Ar an oíche clúdófar:

 • leagan amach na mBéaltrialacha
 • comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú
 • An Fáiltiú agus an Fhilíocht
 • An Comhrá: mé féin, mo theaghlach agus mo chairde

7ú de mhí Feabhra (Béaltriail na Gaeilge 2)

Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair. Ar an oíche clúdófar príomhthopaicí an chómhraithe don scrúdú.

 • Mo cheantar
 • Mo scoil
 • Mo chaitheamh aimsire
 • Saol an dalta i ndiaidh na scoile
 • Teicneolaíocht i mo shaol
 • Saol an déagóra
 • An Ghaeilge agus An Ghaeltacht

28ú de mhí Feabhra (Béaltriail na Gaeilge 3)

Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair agus sa dara cur i láthair. Ar an oíche clúdófar na topaicí breise atá i mbéal an phobail faoi láthair:

 • An Breatimeacht
 • An Coróinvíreas/An víreascorónach/An phaindéim
 • An Timpeallacht/an comhshaol
 • An Córas Sláinte
 • An Córas Oideachas
 • Na Meáin Chumarsáide
 • An Turasóireacht
 • Coireacht
 • Bochtaineacht
 • Daoine gan dídean
 • An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr – cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáite. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education, Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile agus Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste. 

Evening no. 1
A presentation on the Irish Oral - layout of the exam, advice on preparing students for the exam, covering the Welcome and the Poetry sections of the exam. Introducing the basic topics of the Comhrá - myself, my family & friends. 
Evening no. 2
A recap on what we covered in the first evening. Covering the main topics for the conversation: my area, school, past times, life of the student after school, technology, life of the teenager, Irish and the Gaeltacht.
Evening no. 3
A recap of the first and second evenings' workshops. Covering some of the extra topics of the conversation including Brexit, Covid, the Environment, the Health & Education Systems, the Elderly, the Media, Tourism, Crime, Poverty and Homelessness, the Conditional Tense and also the Picture Sequences - describing them and asking and answering questions on them.

Course Details

Course Start Date / Time 17-01-2022 6:00 pm
Course End Date / Time 28-02-2022 7:00 pm
Capacity Available
Course Fee To book a place on this course click in to the course details and use the registration link provided
Location Online

Location Map

ESCI

Contact the Centre

 • Reception

  353-46 9067040

 • Email
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Athlumney,
Navan, 
Co. Meath.
Eir Code: C15 RK03

Navan Education

Support Centre

Opening hours

 • Mon - Fri
  09:00 - 17:30
 • Weekend
  By appointment