Forgot Login?   Register  
 • Home

AUT22-192 Múineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach le Tomás Ó Madagáin

Múineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach le Tomás Ó Madagáin (PP)

Múineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach le Tomás Ó Madagáin 

DATE:     ar an Máirt, an 25ú de mhí Dheireadh Fómhair
TIME:     18:00 - 19:00
VENUE:  Online Via Zoom

Tabharfaidh Tomás Ó Madagáin ceardlann ar mhúineadh na Gaeilge sa tSraith Shóisearach. Beidh an cheardlann seo ar líne amháin agus beidh sé ar siúl idir 18.00 agus 19.00 ar an Máirt, an 25ú de mhí Dheireadh Fómhair 2022.

Sa cheardlann:

 • Pléifear an scrúdú agus conas daltaí na Sraithe Sóisearaí a ullmhú don scrúdú.
 • Léireofar ceisteanna agus freagraí samplacha ar an litríocht.
 • Labhrófar maidir leis an úrscéal sa tSraith Shóisearach agus conas an t-úrscéal a mhúineadh ar bhealach atá spraíúil sa rang.
 • Ar an tráthnóna imreoidh na rannpháirtithe cluiche amháin trí Quizlet beo mar chuid den cheardlann. Gheobhaidh buaiteoirí an chluiche seo dearbhán do chách.

Múineann Tomás Ó Madagáin Gaeilge agus Gnó in Ardscoil Mhuire, Corrbhaile, Luimneach. Is Scrúdaitheoir Béil é a bhfuil taithí na mblianta aige le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Scríobh sé dá leabhar do Gill Education: Foghlaim agus Cleachtadh, leabhar gramadaí do dhaltaí meánscoile, agus Bua na Teanga, leabhar do bhéaltriail agus do chluastuiscint na hArdteiste.

Zoom link:https://zoom.us/webinar/register/WN_oY8nlJ4GRv-a36YP0rUjYA

Course Details

Course Start Date / Time 25-10-2022 6:00 pm
Course End Date / Time 25-10-2022 7:00 pm
Capacity 500
Course Fee Free
Location Online

Course Full

Location Map

ESCI

Contact the Centre

 • Reception

  353-46 9067040

 • Email
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Athlumney,
Navan, 
Co. Meath.
Eir Code: C15 RK03

Navan Education

Support Centre

Opening hours

 • Mon - Fri
  09:00 - 17:30
 • Weekend
  By appointment